Siirry sisältöön
Suomi

Yhteiskuntavastuu CyberCoachilla

Tavoitteenamme on kuroa digitaitokuilua yhteiskunnassa ja tehdä nykyaikaisesta digitaalisesta yhteiskunnasta turvallisempi kaikille. Yhteiskuntavastuupolitiikkamme toimii meille ohjenuorana, jonka avulla voimme varmistaa, että päätöksemme, tavoitteemme ja investointimme ovat linjassa tämän missiomme kanssa. Tämä politiikka on vasta alku. Päivitämme sitä jatkuvasti kasvaessamme. 

 

Ympäristövastuu

(Vielä pienenä) ohjelmistoyrityksenä meidän on vaikea vaikuttaa merkittävästi ilmastoon – myönteisesti tai kielteisesti. Emme silti anna sen lannistaa meitä pyrkimästä fiksuihin valintoihin.

Ostamme toimistotiloihimme vain hiilineutraalia energiaa. Maksimoimme kierrätyksen ja teemme kestäviä valintoja kaikessa, mitä ostamme. Valitsemme myös kestäviä ja kasvis- tai vegaanivaihtoehtoja aina, kun hankimme ruokaa ja tarjoiluja. 

Kannustamme etätyöhön, kestäviin työmatkoihin ja vähäiseen matkustamiseen. Pyrimme valitsemaan ympäristön kannalta kestäviä yhteistyökumppaneita.  

 

Sosiaalinen vastuu

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus 

Erilaisuuden monimuotoisuus on meillä kaiken ytimessä. Tarvitsemme tiimin, joka näyttää kaikilta, jotta voimme rakentaa CyberCoachin kaikille. Olemme alusta alkaen pyrkineet maksimoimaan kaikenlaisen monimuotoisuuden tiimissä.  

Koska tavoitteenamme on edistää tietosuojaa työelämässä, emme tällä hetkellä kerää mitään itsetunnistustietoja. Sen vuoksi meidän on vaikea mitata tarkasti ja asettaa selkeitä tavoitteita erityyppiselle monimuotoisuudelle.  

Pyrimme säilyttämään sukupuolten välisen tasa-arvon kaikilla uratasoilla, mutta ymmärrämme, että lähitulevaisuudessa sitä voi olla mahdotonta saavuttaa ylemmissä tehtävissä. Monipuolista rekrytointia ylempiin tehtäviin on vaikea toteuttaa, sillä kyber- ja teknologiateollisuus on vasta viime aikoina onnistunut houkuttelemaan monipuolisempia nuoria lahjakkuuksia. Tuomme alalle edelleen uusia monipuolisia lahjakkuuksia harjoitteluohjelmamme kautta. Todellinen testi DE&I-pyrkimyksillemme pitkällä aikavälillä on se, missä määrin pystymme kasvattamaan harjoittelijoista ja nuorista työntekijöistä senioriosaajia. 

Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat kulttuurimme, työskentelytapamme ja vuorovaikutuksemme tunnusmerkkejä. Osallistamme aina monimuotoisen ryhmän mukaan ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, sisäiseen kehittämiseen ja tapahtumien suunnitteluun varmistaaksemme, että ne ovat inklusiivisia ja psykologisesti turvallisia kaikille.   

Nuorena yrityksenä myönnämme myös, että meillä on paljon opittavaa ja että kasvun myötä meidän on määriteltävä ja mitattava enemmän. 

 

Palkka- ja palkitsemispolitiikka  

Maksamme samasta työstä samaa palkkaa. Cultissa palkat on sidottu uratasoon, ja ne ovat samat kaikille samassa tehtävässä ja samassa maassa työskenteleville. Kasvumme myötä pyrimme varmistamaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan Cultilla.  

Maksamme oikeudenmukaista palkkaa kaikille kaikilla uratasoilla. Uratason palkat ovat avoimia kaikille työntekijöille oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.  

 

Hyväntekeväisyys ja yhteiskuntatyö 

Digiturvataidot korreloivat sosioekonomisen aseman kanssa. Epäoikeudenmukaisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa jo valmiiksi olevat ovat usein myös niitä, jotka pystyvät vähiten suojautumaan kyberuhilta. Kyberturvallisuudesta ja yksityisyydestä verkossa on tullut harvojen etuoikeuksia. Jo ennestään heikommassa asemassa olevat henkilöt ovat vaarassa, ja tämä eriarvoisuus ruokkii jakautumista, joka uhkaa yhteiskuntaamme ja demokratiaamme. Kehitämme CyberCoachia demokratisoidaksemme digitaalisten tietoturvaosaamista. Tarjoamme CyberCoachia edulliseen hintaan, jotta se olisi pienimpienkin organisaatioiden saatavilla. Toimimme aktiivisesti eri yhteisöissä edistämällä digitaalista tasa-arvoa ja digitaalisia turvataitoja. Vuonna 2023 kipparoimme myös Kansalaiskyberteko-kampanjaa.


Hallinto

Olemme sitoutuneet noudattamaan tiukimpia liiketoiminnan eettisiä normeja. Code of Conduct -toimintaohjeissamme kuvataan ennakoivaa lähestymistapaamme, jolla pyrimme paitsi toimimaan oikein myös haastamaan muita toimimaan reilumman ja tasapuolisesti turvallisemman yhteiskunnan eteen.


Tietoturva ja tietosuoja 

Olemme kyberturvallisuusalan yritys, joka pyrkii edistämään kansalaisten ja työntekijöiden tietosuojaa.  Olemme kyberyhteiskuntavastuun puolestapuhujia asiakkaillemme, kumppaneillemme ja yhteiskunnassa laajemmin. Edistämme turvallisuutta yhteiskunnassamme työntekijöiden aktiivisuuden ja tiedon jakamisen kautta. Puolustamme työntekijöidemme ja asiakkaidemme työntekijöiden yksityisyyden suojaa. Haastamme itsemme ja muut yritykset minimoimaan henkilötietojen käsittelyn ja maksimoimaan avoimuuden ja yksilön oikeudet. Tarvittaessa kehitämme liiketoimintaprosesseihimme uusia kehyksiä ja työkaluja, joilla minimoimme käsittelemiemme henkilötietojen määrän ja maksimoimme niiden turvallisuuden.   

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallintakäytäntömme ja -prosessimme noudattavat ISO27001:2013- ja ISO/IEC 27701:2019 -standardien periaatteita. Tunnistamme jatkuvasti mahdollisia riskejä, kehitämme, toteutamme ja valvomme lakien ja asetusten noudattamista. Turvallisuuskoulutusyrityksenä tarjoamme jatkuvaa ja kattavaa tietoturva- ja tietosuojatietoisuuskoulutusta kaikille työntekijöillemme.

 

Alihankinta ja yhteistyökumppanit

Arvioimme kriittisesti yhteistyökumppaneidemme tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä, minkä lisäksi tarkastelemme niiden mainetta ja hallintoa. Emme tee liiketoimintaa autoritaarisia hallintoja ja/tai terroristivaltioita tukevien yritysten kanssa.