Hoppa till innehåll
Svenska

CyberCoach ger dig den information du behöver för att nå bättre resultat

Få unika och användbara insikter som gör det möjligt att mäta och leda ett effektivt säkerhetsprogram, utan att kompromissa medarbetarnas integritet.

Varje CyberCoach mikroutbildning lär ut specifika färdigheter. CyberCoach adminstratörpanel visar vad dina medarbetare vet och vad de inte vet.

Viktigaste egenskaper:
  • Handfasta insikter om kunskap om säkerhet och säkerhetskultur samt misstänkta säkerhetsincidenter. Genom att kombinera CyberCoach Training Performance med data om misstänkta incidenter kan du systematiskt utveckla din mänskliga brandvägg.
  • En app för utbildning av anställda i informationssäkerhet, dataintegritet, säkerhet på arbetsplatsen och uppförandekod. Täcker regelverk som GDPR, HIPAA och PCI DSS.
  • Rollbaserade inlärningsstigar:  till exempel för alla, utvecklare eller ledare. Du kan också skapa ditt eget utbildningsinnehåll för rollbaserade inlärningsstigar.
  • Konfigurera enkelt CyberCoach-innehåll så att det matchar dina policyer och instruktioner.
  • Inga nya appar. Allt fungerar i Microsoft Teams och Slack. Eller i webbläsaren. CyberCoach kan integreras med andra plattformar och sidor också, utmana oss!
admin-notebook-dashboard small-1