Hoppa till innehåll
Svenska

     

 

 

 

 

 

 

Automatisera individuella inlärningsupplevelser utan att det blir läskigt*

Att skapa ett utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet och compliance för en mängd olika kompetensnivåer och roller är en riktig utmaning. Man vill erbjuda kontinuerlig praktisk utbildning om de senaste hoten, på ett sätt som engagerar alla och inte gör någon frustrerad. Men man har begränsat med tid för att utveckla och underhålla programmet. Låter det bekant?

CyberCoach låter användarna välja hur de lär sig bäst, när de lär sig bäst och låter dem till och med välja tonläge. Detta möjliggör individuella inlärningsupplevelser i stor skala, utan att kompromissa medarbetarnas integritet.

Utbildningsscenarion i CyberCoach bygger på interaktiv och dialogisk inlärning. Inga fler videon eller långa lektioner med frågesporter efteråt. Vi integrerar lärandet i beslut som användarna måste fatta och frågor som kontinuerligt engagerar användarna när de spelar igenom verklighetstrogna hotscenarier. Kunniga medarbetare kan snabbt ta sig igenom utbildningarna eller hoppa över dem helt genom att avklara kompetenstester. Inlärning går snabbt och är givande för medarbetare på alla nivåer, även för dem med mycket begränsade tekniska kunskaper. Det finns heller inget slut på inlärningen eftersom vi kontinuerligt utvecklar nya CyberCoach-utbildningsscenarion för olika roller och nya typer av hot.


Det bättre sättet att automatisera utbildning


Gemensam metod Varför det kan slå fel Bättre sätt
Överdriven användarövervakning Ständig övervakning kränker medarbetarnas integritet, utsätter dem för risker och signalerar misstro. Om de anställda får välja kommer de att välja arbetsgivare som respekterar deras integritet och litar på dem snarare än de som övervakar och vill kontrollera dem.  Ge utbildning som på ett transparent sätt mäter medarbetarnas färdigheter och anpassar sig till användarnas färdighetsnivå. Gör det tydligt för medarbetarna hur ni övervakar användarna, vilka uppgifter ni samlar in och när, samt hur informationen används.
Dålig timing

Genom att tvinga fram säkerhetsutbildning när en anställd försöker få något gjort (t.ex. dela en fil eller skicka ett e-postmeddelande) antyder du att du vet vad som är bäst och när det är bäst för dem, istället för att lita på att de anställda planerar sitt eget lärande. Att automatiskt utlösa utbildning när anställda försöker få saker gjorda kräver också övervakning av de anställda. Se ovan varför detta kan ge motsatt effekt.

Gör utbildningen kortfattad, effektiv och saklig. Skippa övervakning och påtvingade utbildningar som avbryter medarbetare som försöker göra sitt jobb. Lita på att dina medarbetare själva vet bäst när de är mottagliga för utbildning och när det minst stör deras arbete.
"Svartlistning" av anställda Att övervaka och profilera vissa medarbetare som "högrisk" och ge dem mer utbildning kan låta som en effektiv strategi. Det sker dock till priset av att den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen går förlorad. Utbildning ska aldrig vara ett straff, eftersom det får medarbetarna att tappa förtroendet för sin förmåga att lära sig, vilket direkt leder till mindre motivation att lära sig. Gör det möjligt för medarbetarna att själva testa och utveckla sina färdigheter anonymt utan att skämmas. Anonym utbildning tar bort rädslan för att misslyckas, skapar psykologisk trygghet och motiverar medarbetarna att försöka sig på mer utmanande frivillig utbildning. CyberCoach utbildningsscenariospel sätter medarbetarna i förarsätet: de kontrollerar när de är anonyma, och när de är nöjda med sina resultat och vill registrera att utbildningen slutförts.
Fortlöpande praktisk utbildning är begränsad till simuleringar av phishing via e-post

Simuleringsträning i nätfiske kan indirekt vara skadligt och till och med göra användarna mer benägna att bete sig farligt (läs mer här, på engelska). Även om nätfiske spelar en stor roll i många säkerhetsöverträdelser som orsakas av användarfel, är det inte det enda sättet som anställda kan utsätta ditt företag för risker. 

Med CyberCoach kan du enkelt bredda din kontinuerliga utbildning i praktiska vardagsfärdigheter och se till att dina medarbetare kan hantera alla typer av cyberhot, inte bara nätfiskeattacker. Med ett utbildningsbibliotek som uppdateras minst två gånger i månaden utbildar du dig alltid mot de senaste hoten utan att lyfta ett finger.
En ton för alla, eller administratören bestämmer tonen för användarna Vi är alla individer och reagerar olika på olika språk. Med samma tillvägagångssätt för alla engagerar du sällan någon. Att bestämma en ton för användarna kräver läskig profilering och antaganden baserade på stereotyper.  CyberCoach låter användarna bestämma hur de vill lära sig och låter dem välja ton. Detta leder till nöjdare användare och mindre arbete för dig som administratör.

 

Kombinera automatiserad support dygnet runt med utbildning

Med CyberCoach kan du automatisera förstklassig individanpassad rollbaserad säkerhetsutbildning samt automatisera support för anställda dygnet runt.

Användare kanske inte alltid känner igen säkerhetsincidenter. CyberCoach hjälper dem att identifiera vad de bör rapportera och vägleder dem att skicka in incidentrapporter av bättre kvalitet.

Det innebär att ni sparar ännu mer tid och minskar riskerna ännu mer:

  • Vet vad du inte vet. Det finns situationer där medarbetare inte vågar be dig om hjälp, vilket kan hota din verksamhet. När användare anonymt chattar med CyberCoach för att få råd ställer CyberCoach frågor för att avgöra om deras problem kan vara en säkerhetsincident. Om så är fallet hjälper CyberCoach dem att rapportera det.
  • Detaljerade och informativa incidentrapporter. CyberCoach ställer de frågor som en incidenthanterare kommer att ställa, så att du har all information redo i incidentrapporten.
  • Färre "dumma" frågor. Ju mer du investerar i medvetenhet, desto fler frågor kommer dina medarbetare att ställa. Det finns frågor som medarbetarna kanske är rädda för att ställa till dig, och frågor som du kanske är trött på att besvara dag ut och dag in. Avlasta ert interna eller outsourcade säkerhetsteam genom att ge medarbetarna enkel tillgång till omedelbar support dygnet runt, anonymt.
hero banner

Bli en hjälte 🦾

Spara din tid, spara dina medarbetares tid. Skippa nonsens och se till att ingen slösar bort en minut på onödig utbildning. Ge dina medarbetare en säker och anonym plats där de kan få hjälp med både personliga och arbetsrelaterade problem. Introducera inga nya appar, direkt i Teams eller Slack.


Kom igång med CyberCoach gratis idag. 

*Överinsamling av anställdas personuppgifter.